Historia schronisk

Z inicjatywą utworzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych wystąpił lek. wet. Zenon Jażdżewski w 1997 r., gdy weszła w życie „Ustawa o ochronie zwierząt”.
W wyniku rozmów z Włodarzami Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zostało zawarte porozumienie między Gminami Powiatu, w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania "Pogotowia dla psów i bezdomnych zwierząt".
Schronisko w Jędrzejewie pierwszego pensjonariusza przyjęło już w grudniu 1997r. czyli niespełna rok, od pomysłu-inicjatywy.
Wówczas było to pierwsze w Polsce Schronisko Międzygminne. Realizacja tego pomysłu zdobyła uznanie RSPCA, którego dowodem jest otrzymany certyfikat.
Dobre funkcjonowanie i rozgłos medialny spowodowały zainteresowanie innych Gmin, spoza Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Stało się argumentem do rozbudowy Schroniska w Jędrzejewie.
Już po kilku latach funkcjonowania, Schronisko kierowane przez lek. Wet. Zenona Jażdżewskiego zaopiekowały się blisko 500 zwierzętami.
Kolejnym etapem rozwoju było tworzenie „Punktów Adopcyjnych” – docelowo Schronisk, do których trafiają zwierzęta ze Schroniska w Jędrzejewie.
Przewożone zwierzęta są:

 • Zdrowe.
 • Wysterylizowane.
 • W miarę ułożone.

Dzięki Punktom Adopcyjnym, Schroniska nie rozrastają się do rozmiarów Schronisk molochów.
Potencjalni przyszli właściciele czworonogów mają bliżej.
Korzystając z przychylności wielu Gmin, udało się utworzyć Punkty Adopcyjne w:

 • Choszcznie.
 • Margoninie.
 • Chodzieży.

Organizujemy:

 • Pogadanki w Szkołach.
 • Uczestniczymy w pracach komisji przy Urzędach Gmin.
 • Organizujemy akcje plakatowe.
 • Konkursy dla dzieci i młodzieży.
 • Propagujemy sterylizację.

Swoje doświadczenia przekazujemy również innym zainteresowanym, uczestnicząc w Sympozjach i Konferencjach dotyczących bezdomności zwierząt.

Nic nie stoi w miejscu.

Firma Vet Zoo Serwis nadal rozwija się:
We wrześniu 2012 roku, zostało uruchomione Schronisko w Pile Leszkowie, które w całości Sfinansował Vet Zoo lek. Wet. Zenon Jażdżewski.
Otwarcie nowego schroniska, pozwoliło na opuszczenie wysłużonego Schroniska w Pile Głądyszewie.
W międzyczasie Punkty Adopcyjne w Margoninie i  Złotowie i Choszcznie po niezbędnych modernizacjach uzyskały status Schronisk dla zwierząt.
Warto też wiedzieć, że przy Schronisku Leszków, funkcjonuje Cmentarz dla zwierząt towarzyszących „Łąka Pupila”, oraz teren rekreacyjny dla zwierząt z „miasta”.
Zenon Jażdżewski jest również w trakcie budowy (adaptacja obiektów powojskowych) w okolicach Międyrzecza. Powstaje tam schronisko w otoczeniu pięknego lasu. Taka lokalizacja daje dużo możliwości na realizację dalszych pomysłów. Ale żeby nie zapeszyć – na razie nie ujawniamy ich.
Jak widać Firma Vet Zoo konsekwentnie realizuje swój program, polegający na tworzeniu Schronisk „lokalnych”, tak żeby zwierzęta z naszych Schronisk mogły się znaleźć jak najbliżej potencjalnych właścicieli